Mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 11/2021, ze dne 28. 1. 2021:

Rovněž Nejvyšší soud ve své judikatuře již nejednou zdůraznil, že byl-li obviněný v minulosti odsouzen za spáchání zvlášť závažného zločinu a alespoň zčásti vykonal trest za něj uložený, lze jeho další trestný čin posoudit jako spáchaný „opětovně“ neboli „znovu po předchozím potrestání“, přičemž z povahy věci je zjevné, že se jedná o recidivu. Za tohoto stavu věci se mohou obě uvedené okolnosti uplatnit současně, aniž se jedná o porušení zákazu dvojího přičítání téže okolnosti (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 410/2004, uveřejněné pod č. 7/2005 Sb. rozh. tr.). Smyslem tohoto mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody podle § 59 tr. zákoníku je totiž důraznější postup proti recidivistům a jejich citelnější trestání za opakované spáchání zvlášť závažného zločinu po předchozím potrestání za takový zločin.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek