Odměna zvoleného obhájce a zmocněnce, jehož náklady hradí stát

Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 Tmo 22/2020, ze dne 15. 10. 2020:

Snížení mimosmluvní odměny advokáta podle § 12a odst. 1, 2 advokátního tarifu se uplatní i v těch případech, kdy je advokát (ať již zmocněnec nebo obhájce) sice zvolen, ale jeho náklady hradí stát na základě rozhodnutí podle § 151 odst. 3, 6 tr. ř.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek