Obecný subjekt drogového trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 21/2021, ze dne 11. 2. 2021:

Skutečnost, že obviněný (dle svých slov) není drogovým dealerem, nemá z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty daného trestného činu jakýkoliv význam. Skutková podstata trestného činu podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku je totiž konstruována tak, že se jí může dopustit jakákoliv trestně odpovědná fyzická nebo právnická (viz § 7 t. o. p. o.) osoba. Pracuje tedy jinými slovy s tzv. subjektem obecným. Případné další charakteristiky pachatele trestného činu, tj. to zda je kupř. bezúhonným, řádným otcem či občanem, který požívá ze strany svého okolí náležitou úctu, anebo je naopak kupř. osobou s předchozí trestní minulostí, či žijící nonkonformním způsobem života nemají z hlediska jeho trestní odpovědnosti jako takové žádný význam. To proto, že případný opačný závěr by zakládal nepřípustnou nerovnost pachatelů před zákonem. Výše uvedené skutečnosti tak lze nejvýše zohlednit v rámci úvah o druhu a výměře uloženého trestu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek