Absence prokázání motivu obviněného ke spáchání trestného činu

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 182/2021, ze dne 17. 3. 2021:

K údajné absenci prokázání motivu obviněného ke spáchání předmětného jednání je pak namístě akcentovat, že skutková podstata přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku není formulována tak, že by vyjma zavinění, jakožto obligatorního znaku subjektivní stránky, vyžadovala ať již motiv (pohnutku), nebo cíl (účel) či konečně záměr, jakožto fakultativní znak subjektivní stránky. Proto pro závěr, že zákonné znaky tohoto přečinu byly dostatečně vyjádřeny v tzv. skutkové větě odsuzujícího rozsudku, není nezbytné, aby součástí popisu skutku bylo zjištění, že zamlčené okolnosti mají podstatný význam pro rozhodnutí např. s cílem dosáhnout vydání zprošťujícího rozsudku etc. K vyslovení viny pachatele není třeba prokazovat, že při uvedení vědomě nepravdivých údajů sledoval vlastní cíl, tj. byl motivován k dosažení zamýšleného výsledku, byť zpravidla taková motivace bude v jeho jednání přítomna (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 6 Tdo 1188/2017). 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek