Nikoli každé pochybení přípravného řízení činí nezákonným následné řízení před soudem

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 87/2021, ze dne 17. 2. 2021:

Nadto je možno souhlasit i se státním zástupcem, že nikoli každé pochybení přípravného řízení činí nezákonným následné řízení před soudem. Dodatečně detekovaná chyba v postupu orgánů činných v přípravném řízení při seznámení obviněného se spisem a neumožnění obviněnému navrhnout doplnění dokazování ještě v přípravném řízení rozhodně nezakládá nezákonnost celého dalšího řízení před soudem, protože zde může k nápravě dojít, ať již jde o nahlédnutí do spisu, nebo navržení doplnění dokazování, což bylo obviněnému po celou dobu řízení před soudem umožněno. Před skončením dokazování v hlavním líčení byl obviněný, resp. jeho obhájce, navíc výslovně dotazován na návrhy na doplnění dokazování. Z celkového pohledu na dané trestní řízení tak skutečně k porušení „fair“ procesu nedošlo. V tomto směru lze odkázat nejen na odbornou literaturu, ale též na judikaturu (srov. k tomu zejména usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1537/07, publikované ve svazku 50 pod č. 7/2008 na str. 435 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek