Spoluobviněným nemusí být uloženy stejné tresty

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1289/2020, ze dne 24. 3. 2021:

Princip rovnosti účastníků podle čl. 37 odst. 1 Listiny automaticky neznamená, že v případě vícero obviněných musí být všem obviněným uložen shodný druh trestu a ve shodné délce. Naopak není neobvyklé, že spoluobviněným jsou uloženy různé tresty a v rozdílné délce, neboť soud musí při ukládání trestu zohlednit řadu individuálních okolností, např. jejich motiv a podíl na spáchané trestné činnosti a význam jejich zapojení, jejich předchozí trestní minulost, jak napomohli k objasnění trestné činnosti, jakožto i jejich následný postoj ke spáchanému trestnému činu, nebo majetkové poměry při ukládání peněžitého trestu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek