Obecné ohrožení riskantní jízdou

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 408/2021, ze dne 12. 5. 2021:

Z dostupné judikatury je zřejmé, že za nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví se nepovažují pouze situace, kdy osoby musejí před vozidlem obviněného uskakovat či se mu aktivně vyhýbat, ale bezprostředně ohrožené jsou v podstatě veškeré osoby, u nichž lze učinit závěr, že se pouze vlivem náhodných okolností nebo vlastní včasnou reakcí na situaci do jízdní dráhy obviněného nedostaly, ač k tomu byly poměrně blízko, resp. obviněný se vlivem okolností na jeho vůli nezávislých nedostal přímo do jejich jízdní dráhy nebo do místa, kde se v danou dobu pohybovaly. V zásadě jde o to, že obviněný svou jízdou vytvořil situaci, kterou nemohl mít vůbec (jízda v protisměru nebo v zákazu vjezdu) nebo zdaleka ne plně (vysoká rychlost) pod kontrolou a to v místě a čase, z nichž vyplýval předpoklad pohybu chodců a jiných účastníků silničního provozu, kteří se zde také skutečně vyskytovali.Podmínkou naplnění znaku „lidi“ je ohrožení nejméně sedmi osob, které však nemusí být zjištěny a určeny konkrétně, individuálně, jmenovitě (viz např. rozhodnutí č. 33/2009 Sb. rozh. tr.). To je v souladu i s komentářovou literaturou (Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 2773, obdobně Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, str. 2176).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek