Věrohodnost svědka, který nenávidí obviněného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 265/2021, ze dne 15. 4. 2021:

Pojmy msty a nenávisti nelze slučovat, přičemž sama existence nenávistného postoje poškozeného vůči jeho otci – obviněnému ještě neznamená, že by výpověď tohoto poškozeného měla být automaticky hodnocena jako nevěrohodná.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek