Nepodání daňového přiznání jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 221/2021, ze dne 28. 4. 2021:

V souladu s již opakovaně zmíněným rozhodnutím Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 1226/2015, je totiž nutno připomenout, že pouhé nepodání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob v zákonné lhůtě nenaplňuje samo o sobě ani skutkovou podstatu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 tr. zákoníku, ani skutkovou podstatu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 tr. zákoníku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek