Upozornění na změnu právní kvalifikace

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 145/2021, ze dne 19. 5. 2021:

Podle § 225 odst. 2 tr. ř. může soud uznat obžalovaného vinným trestným činem podle přísnějšího ustanovení zákona, než podle kterého posuzovala skutek obžaloba, jen tehdy, když obžalovaný byl na možnost tohoto přísnějšího posuzování skutku upozorněn podle § 190 odst. 2. Nestalo-li se tak, je třeba obžalovaného na onu možnost upozornit ještě před vynesením rozsudku, a žádá-li o to, poskytnout mu znovu lhůtu k přípravě obhajoby a hlavní líčení k tomu účelu odročit.

Ustanovení § 225 odst. 2 tr. ř. je důsledkem zásadní volnosti soudu při právním posuzování skutku uvedeného v žalobním návrhu zakotvené v ustanovení § 220 odst. 3 tr. ř., podle něhož není soud vázán právním posouzením skutku v obžalobě. Na základě výsledků hlavního líčení se soud může odchýlit v právní kvalifikaci žalovaného skutku od obžaloby (návrhu na potrestání) jak ve prospěch obžalovaného (mírnější trestný čin, mírnější alternativa stejného trestného činu, jeden trestný čin místo jednočinného souběhu několika trestných činů apod.), tak i v jeho neprospěch (trestný čin s vyšší trestní sazbou, přísnější alternativa téhož trestného činu, více trestných činů v jednočinném souběhu místo jednoho žalovaného atd.). Vždy však může jít jen o takovou odchylku v právní kvalifikaci, která je ještě v mezích zachování totožnosti žalovaného skutku (viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 2801–2810). Ustanovení § 225 odst. 2 tr. ř. zakotvuje tuto povinnost explicitně pouze v případech, kdy by jednání obviněného bylo posuzováno toliko podle přísnějšího ustanovení zákona. Tuto povinnost pak částečně rozšířil Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I ÚS 639/03, publikovaný pod č. 102 ve sv. 34 Sb. nál. a usn., kdy tuto povinnost uložil soudům i v případě změny ke stejné či mírnější právní kvalifikace skutku za předpokladu, že takové poučení bude mít praktický význam pro obhajobu obviněného, resp. pokud by mohla být jeho obhajoba v důsledku neupozornění na změnu právní kvalifikace skutečně krácena.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek