Podvod | Pojistný podvod | Úvěrový podvod | Dotační podvod | Advokát | Právník | Obhájce | Praha | Brno | Ostrava | Plzeň

Kontakt Pokud máte zájem o naše právní služby, chcete se informovat o konkrétních podmínkách naší případné spolupráce, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Kokain | Pervitin | THC | CBD | LSD | Extáze | Advokát | Právník | Obhájce | Praha | Brno | Ostrava | Plzeň

Kontakt Pokud máte zájem o naše právní služby, chcete se informovat o konkrétních podmínkách naší případné spolupráce, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Drogy | Advokát | Právník | Obhájce | Praha | Brno | Ostrava | Plzeň

Kontakt Pokud máte zájem o naše právní služby, chcete se informovat o konkrétních podmínkách naší případné spolupráce, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Loupež | Advokát | Právník | Obhájce | Praha | Brno | Ostrava | Plzeň

Kontakt Pokud máte zájem o naše právní služby, chcete se informovat o konkrétních podmínkách naší případné spolupráce, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy. JUDr. Vladimír Janošek, advokát IČO: 06551505 Ev. ČAK: 17851 tel.: +420 731 773 563 e-mail: info@akjanosek.cz datová schránka: x34uzqg adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Zavinění u legalizace výnosů z trestné činnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1570/2019, ze dne 29. 1. 2020: Z povahy trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti vyplývá, že úmysl obviněného musí krýt nejen samotné jeho jednání (ukrytí, převedení na sebe nebo jiného či užívání), ale zároveň si musí být vědom, že věc nebo jiná majetková hodnota, kterou ukryl, převedl […]

Souhlas poškozeného s trestním stíháním v případě právnické osoby

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 629/2022, ze dne 19. 10. 2022: V předchozím trestním řízení nedošlo k procesnímu pochybení, pokud nebyl vyžadován souhlas s trestním stíháním podle § 163 odst. 1 tr. ř. u poškozené obchodní společnosti M. V., jejíž jedinou jednatelkou je sestra obviněné V. S. Nutnost souhlasu poškozeného s trestním stíháním […]

Neharmonické manželství jako trestný čin

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 800/2022, ze dne 12. 10. 2022: V projednávané věci bylo doposud zjištěno, že obviněný žil s poškozenou v neharmonickém manželství, a to pravděpodobně už od jeho uzavření v roce 1988. Zároveň je nepochybné, že poškozená jako svéprávná žena pokračovala v tomto manželství dobrovolně desítky let, přestože z něj […]

Vedení řádného života

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 733/2022, ze dne 24. 8. 2022: Podobně námitku obviněného, podle níž soudy nižších stupňů postupovaly nesprávně, když při ukládání trestu nezohlednily polehčující okolnost a neužily ustanovení § 41 písm. p) tr. zákoníku, nelze podřadit pod dovolací důvody uplatněné obviněným, ani pod žádný jiný dovolací důvod podle § 265b […]

Teroristický útok „Ukrajina“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 1/2021, ze dne 1. 6. 2021: Pachatel byl uznání vinným, že: Jako občan České republiky, v záměru podpořit svojí aktivní účastí v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti ve východní části Ukrajiny, které samy sebe deklarují jako tzv. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek