Opatrovník (advokát) obviněné právnické osoby není oprávněn za ni podat dovolání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 696/2020, ze dne 30. 9. 2020: Nejvyšší soud obdržel též podání označené jako dovolání, které bylo podáno opatrovníkem obviněné právnické osoby – obchodní společnosti K. T., P. L. Z předloženého trestního spisu bylo Nejvyšším soudem zjištěno, že P. L. není obhájcem obviněné právnické osoby, ačkoli je advokátem vykonávajícím […]

Jednočinný souběh TČ sexuálního nátlaku a TČ ublížení na zdraví

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 899/2020, ze dne 24. 9. 2020: Podle ustálené rozhodovací praxe není vyloučen jednočinný souběh trestných činů sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 nebo 2 tr. zákoníku a ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku (srov. rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. 5. […]

Opakování námitek v dovolání uplatněných již před soudy nižších stupňů

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1066/2020, ze dne 14.10. 2020: Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve […]

Konání veřejného zasedání o odvolání v nepřítomnosti obviněného

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 968/2020, ze dne 7. 10. 2020: Trestní řád stanoví odchylně podmínky, za nichž lze konat v nepřítomnosti obviněného hlavní líčení před soudem prvního stupně a podmínky, za nichž lze takto jednat ve veřejném zasedání odvolacího soudu. Zatímco v hlavním líčení, které je těžištěm a vyvrcholením procesu dokazování, bude […]

Extrémní nesoulad mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními

  Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 976/2020, ze dne 24. 9. 2020: Je však skutečností, že zásada, s níž lze v řízení o dovolání přistoupit k hodnocení skutkových námitek, se nemusí uplatnit bezvýhradně. V případech, kdy má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásadních požadavků […]

Dovolání neslouží k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 999/2020, ze dne 14. 10. 2020: Skutková věta odsuzujícího rozsudku: „v Lysé nad Labem, okres Nymburk, dne 31.05.2018 kolem 07:45 hodin na místní komunikaci v ulici XY před budovou čp. XY, při vystupování z osobního motorového vozidla tov. zn. Opel Mokka X J-A, RZ: XY, registrovaného na společnost […]

Pokus vraždy a nutná obrana

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1069/2020, ze dne 20. 10. 2020: Skutková věta odsuzujícího rozsudku: „Pokusem zločinu vraždy podle § 21 odst. 1, § 140 odst. 1 tr. zákoníku se podle zjištění soudu prvního stupně dopustila obviněná v podstatě tím, že dne 12. 6. 2019 kolem 18:00 hodin v domě v XY v […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek