(Ne)omluvená neúčast obviněného u veřejného zasedání

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1002/2020, ze dne 30. 9. 2020:

Je pouze na obviněném, jaké kroky učiní, aby svého práva účastnit se hlavního líčení využil. Mezi tyto kroky patří jak volba dopravního spojení a včasnost nastoupení cesty k soudu, tak i například to, že si s sebou vezme mobilní telefon. Obviněný hovoří o několikahodinovém zpoždění přípojného vlaku. Nabízí se proto otázka, kdy se o tomto zpoždění dozvěděl, zda se tedy nemohl přece jen pokusit o omluvu před konáním hlavního líčení ve 12:45 hodin. O žádném takovém úsilí se ve svém dovolání nezmiňuje a lze tedy mít za to, že se o včasné kontaktování soudu nijak nepokusil. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon má dnes u sebe prakticky každý člověk, řada lidí včetně internetového připojení, kde lze telefonní číslo soudu vyhledat, nemluvě o možnosti požádat o pomoc na vlakovém nádraží (zvláště mělo-li být příčinou zmeškání soudního jednání zpoždění vlaku, tedy by šlo o zavinění na straně dopravce), nelze vysvětlení obviněného akceptovat.

Mimo to obviněný nic z tvrzených skutečností nedoložil. Podobně jako se soud prvního stupně pohybuje při konání hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného v rámci § 202 odst. 2 tr. ř. a není povinen vyvíjet snahu ke zjištění, proč se obviněný nedostavil, není povinností odvolacího soudu prokazovat, že obviněnému v účasti u hlavního líčení nic nebránilo, a vyvracet jeho nepodložená tvrzení. Obviněný se ostatně ani dodatečně z neúčasti na hlavním líčení neomluvil způsobem, který by bylo možné označit za řádný. Jeho tvrzení o odpoledním rozhovoru s justiční stráží a o telefonátu na informační centrum soudu jsou neověřitelné a nemají pro posouzení věci žádný význam.

Rovněž další počínání obviněného v této i v jiné trestní věci sp. zn. 2 T 32/2019 (nedostavování se k hlavnímu líčení, problémy s doručováním soudních obsílek, nutnost opakovaného vydávání příkazů k zatčení, tvrzení o telefonických omluvách nezjištěné soudní pracovnici apod.) vedou spíše k závěru, že šlo i v tomto případě z jeho strany pouze o jinou formu obstrukčního jednání.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek