Peněžitý trest a trest zákazu činnosti jako nepřiměřená sankce

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 735/2020, ze dne 25. 8. 2020:

Zcela na okraj Nejvyšší soud dodává, že v případě rozhodnutí o vině obviněného, bude potřeba velmi citlivě posoudit, zda uložení jak peněžitého trestu, tak trestu zákazu činnosti by nebylo až nepřiměřeným zásahem do osobních a rodinných poměrů obviněného (to především s ohledem na zdravotní stav jeho manželky a finanční náklady s tím spojené, ale i se zřetelem k časovému odstupu cca 30 měsíců od události).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek