Použití soukromé nahrávky jako důkazu v trestním řízení

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 925/2020, ze dne 23. 9. 2020:

Pokud jde o zvukový záznam pořízený poškozenou, pak jeho připuštění jako důkazu v dané věci nic nebránilo (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007, uveřejněné pod č. 7/2008 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Jednalo se navíc pouze o podpůrný důkaz, přičemž závěr o vině obviněného vyplýval z ostatních již uvedených důkazů.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek