Nepřiměřenost trestu jako dovolací důvod

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 941/2020, ze dne 30. 9. 2020:

Námitky proti nepřiměřenosti druhu trestu, který zákon připouští a jeho výměra odpovídá rozpětí příslušné trestní sazby, nelze v dovolání úspěšně uplatnit, neodpovídá totiž žádnému z taxativně stanovených důvodů dovolání uvedených v § 265b tr. řádu (srov. rozhodnutí č. 22/2003 Sb. rozh. tr.). Stejnou povahu, tedy nepřiměřenost uloženého souhrnného trestu, má dovolací námitka obviněného, který se domáhal změny výroku o trestu tak, aby bylo upuštěno od uložení souhrnného trestu podle § 44 tr. zákoníku, což je vyloučeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2017, sp. zn. 6 Tdo 399/2017).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek