Jeden svědek žádný svědek

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1234/2020, ze dne 9. 12. 2020:

Pokud by snad soud postavil závěr o vině obviněného pouze na jediném důkazu (výpovědi svědkyně H.), takovýto postup by nebyl v rozporu s českým trestním právem, neboť v něm neexistuje pravidlo minimálního počtu důkazů nezbytných pro uznání viny obviněného. V českém trestním právu neplatí zásada „unus testis nullus testis“ (jeden svědek žádný svědek).

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek