Podpora a propagace terorismu „an-Nusrá“

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 45 T 9/2020, ze dne 26. 10. 2020:

Pachatel byl uznán vinným, že:

Dne 16. 12. 2015 ve 14:20 hodin odletěl letem č. TK 1886, letecké společnosti Turkish Airlines z Vídně do Istanbulu, v úmyslu aktivně se zapojit do ozbrojeného konfliktu v Sýrii proti syrské vládě v řadách teroristické organizace Džabhat an-Nusrá li-Ahli aš-Šám (Fronta podpory pro lid Levanty), zkráceně an-Nusrá, kde se na základě předchozí dohody, na blíže nezjištěném místě, setkal s dosud neustanovenými představiteli této organizace, kterým předal přesně nezjištěnou finanční částku, kterou vybral na území České a Slovenské republiky mezi muslimskou komunitou, s tím, aby byla použita na
léčení zraněných bojovníků organizace – mudžahedínů, přičemž byl rozhodnutý se k nim přidat, ale dohodl se s představiteli an-Nusry, že bude kvůli své zrakové vadě organizaci prospěšnější v zahraničí a že na území České a Slovenské republiky bude pořádat mezi muslimy sbírky, ze kterých bude i nadále financována léčba zraněných bojovníků a dále, že na území České a Slovenské republiky bude z muslimské komunity získávat další zájemce o vstup do řad shora uvedené teroristické organizace, a následně odletěl dne 20. 12. 2015 v 11:00 hodin letem č. TK 1899, letecké společnosti Turkish Airlines zpět z Istanbulu do Vídně, přičemž organizace an-Nusrá, stejně jako všechny nástupnické organizace, je salafisticko-džihádistická organizovaná skupina s hierarchickou strukturou a rozdělením úkolů, která má za cíl svržení syrské vlády a nastolení práva šaría v celé oblasti a mezi využívané prostředky boje patří mj. páchání teroristických útoků, přičemž jako teroristická organizace označena například v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015), 2396 (2017) jakožto organizace spjatá s teroristickou organizací al-Káida a byla zařazena se všemi nástupnickými organizacemi na sankční seznam sestavený Sankčním výborem Rady bezpečnosti OSN pro al-Káidu a Da’iš, který byl zřízen na základě rezoluce RB OSN 1267(1999).

PROTOŽE: finančně podporoval teroristickou skupinu

V blíže nezjištěné době, v období od konce roku 2015 do května 2016 cíleně podporoval Mohameda Hassana H.H., nar. xxx, vystupujícího rovněž jako Abu A., Abu H. či Abu M. as-Súdání, súdánského státního příslušníka žijícího na Slovensku, v jeho úmyslu zapojit se aktivně v řadách teroristické organizace an-Nusrá do ozbrojeného konfliktu v Sýrii proti syrským vládním jednotkám, schvaloval jeho jednání, zjišťoval informace od představitelů této organizace, zajišťoval mu kontakty na její členy, poskytl mu blíže nezjištěnou finanční částku na jeho výbavu, a na základě takto získaných informací H. cestu do Sýrie následně uskutečnil, když dne 21. 5. 2016 v 10:15 hodin odletěl s leteckou společností Turkish Airlines, letem č. TK 1884 z Vídně do Istanbulu, a poté prostřednictvím kontaktů obviněného za pomoci převaděče přešel dne 24. 5. 2016 z Turecka do Sýrie a aktivně se zapojil do činnosti teroristické organizace an-Nusrá, od července 2016 užívající název Džabhat Fatah aš – Šám (Fronta dobytí Levanty), od ledna 2017 pak vystupující pod názvem Haját Tahrír aš-Šám (Shromáždění pro osvobození Levanty), kde absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje, následně se stal velitelem jednotky tzv. inghimásí – prvosledových útočníků, kteří pro způsobení co největších ztrát protivníku volí i sebevražedné útoky, účastnil se bojů s jednotkami Syrské arabské armády s cílem svrhnout legitimní syrskou vládu a nastolit islámské právo šaría na území Syrské arabské republiky a dne 4. 4. 2017 při dobývání vesnice Maardes byl v boji s jednotkami Syrské arabské armády zabit, přičemž organizace an-Nusrá, stejně jako všechny nástupnické organizace, je salafisticko-džihádistická organizovaná skupina s hierarchickou strukturou a rozdělením úkolů, která má za cíl svržení syrské vlády a nastolení práva šaría v celé oblasti a mezi využívané prostředky boje patří mj. páchání teroristických útoků, přičemž jako teroristická organizace označena například v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015), 2396 (2017) jakožto organizace spjatá s teroristickou organizací al-Káida a byla zařazena se všemi nástupnickými organizacemi na sankční seznam sestavený Sankčním výborem Rady bezpečnosti OSN pro al-Káidu a Da’iš, který byl zřízen na základě rezoluce RB OSN 1267(1999).

PROTOŽE: úmyslně jinému usnadnil, zejména opatřením prostředků, radou a utvrzováním v předsevzetí, provést v úmyslu závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo a protiprávně přinutit vládu, aby něco trpěla, útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, a spáchat takový čin jako člen organizované skupiny, čímž spáchal pod bodem 1) zločin financování terorismu dle § 312d odst. 1 tr. zákoníku a pod bodem 2) zločin teroristického útoku dle § 311 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku ve formě pomoci dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, za použití § 313 tr. zákoníku, ve znění účinném do 31. 1. 2017.

TREST:

  1. trest odnětí svobody v trvání 14,5 roku

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek