Trestní odpovědnost starosty – porušení prevenční povinnosti

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1271/2020, ze dne 19. 1. 2020:

Akceptovat nelze ani závěr, podle něhož by starosta nemohl být odpovědný i z hlediska trestního práva. Je totiž úřední osobou ve smyslu ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, tudíž vůči němu lze aplikovat zejména ustanovení o trestných činech úředních osob (hlava X, díl 2 tr. zákoníku), ale i mnohá další ustanovení (např. o skutkových podstatách trestných činů přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku, porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku aj.), která výslovně nejsou vázána na status obviněného jako úřední osoby. Nelze tak a priori odmítnout paušálně trestní odpovědnost fyzické osoby ve funkci starosty obce z důvodu, že je „pouhým“ zástupcem obce navenek.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek